VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ PENĚZ

Nepoužité zboží můžete v zákonem stanovené lhůtě bez jakéhokoliv problému vrátit. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Vámi vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání, nesmí být poškozené nebo znečištěné, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude zasláno zpět.

Zboží k výměně nám zasílejte jako obyčejnou zásilku (nikoliv na dobírku) s kopií faktury a s vyplněným formulářem výměna/vrácení. Bez vyplnění těchto údajů nelze Váš požadavek nebo přání korektně vyřídit.

Peníze za vrácené zboží obdržíte na Vámi uvedený účet. Vracíte-li celou objednávku, vrácení peněz se vztahuje jak na cenu zakoupeného zboží, tak i na poštovné, které bylo uhrazeno společně s objednávkou. Zákonní lhůta na vyřízení Vaší žádosti a vrácení peněz je do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu.

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku hradí náklady na přepravu spojené s vrácením nebo výměnou zboží v rámci 14 denní lhůty zákazník.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční lhůta a reklamační řád firmy se řídí obecně platnými právními předpisy. Každý zákazník e-shopu má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od vystavení daňového dokladu. Jsme povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Zboží k reklamaci nám zasílejte na adresu dodavatele uvedenou na faktuře jako obyčejnou zásilku (nikoliv na dobírku) s kopií faktury a s vyplněným reklamačním formulářem. Vyplňte důvod reklamace. Veškeré reklamace přijímáme pouze písemnou formou.

Za vadu nelze považovat změnu na materiálu odpovídající délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou nebo nesprávným používáním výrobku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. neodborným použitím zboží

2. mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

3. poškození ohněm a jinými živly

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že Vaše reklamace nebude uznána.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@3wall.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Česká obchodní inspekce je orgánem státního dozoru a v mezích svých kompetencí vyřizuje rovněž stížnosti spotřebitelů.

CENY V E-SHOPU

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.